Koordynuję pracą całego działu opisowego - wyznaczam cele, inicjuję i wspieram w wyborze nowych zadań i projektów. To właśnie dzięki nam możecie dowiedzieć się tak wiele o produktach przed ich zakupem :). Dodatkowo możecie mnie spotkać na naszym YouTube czy blogu.